+ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง + 

ประวัติส่วนตัว

นายจักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว ชื่อเล่น โต้ง
วันเกิด 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 อายุ 32 ปี
การศึกษา
- ปริญญาโท การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
- ครู คศ.1 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
- ครูผู้ช่วย โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
- ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
- ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
 
 

<<< คลิ๊กที่ปก

หรือ

SCAN ME

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

1.) รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562 ( ปีที่ 9 )  <คลิ๊ก>
2.) รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูสอนดีสอนเก่ง (ครูคลังสมอง) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 ประจำปีการศึกษา 2562 <คลิ๊ก>

3.) รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4 – ม.6)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 <คลิ๊ก>

4.) รางวัลหรียญเงิน ระดับชาติ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 <คลิ๊ก>

5.) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ระดับ สหวิทยาเขต ระยอง 2 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 <คลิ๊ก>

6.) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4 – ม.6)

ระดับ สหวิทยาเขตระยอง 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 <คลิ๊ก>

 
 

ติดต่อเรา

Facebook : Krutong Jakkapong

Phone : 087 -9844886

Address

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

500 Terry Francois Street

San Francisco, CA 94158

ติดต่อเรา

Facebook : Krutong Jakkapong

Address

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890
  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Facebook Icon

500 Terry Francois Street

San Francisco, CA 94158

ติดต่อเรา

Facebook : Krutong Jakkapong

Line : 0879844886

Phone : 087 -9844886

Address

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
108/1 หมู่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21170